Sluit aan

Sluit aan by Manna Tydskrif teen R44.00 elke 2de maand!  en kry ook die vorige 3 uitgawes gratis!
Was jy al ooit op ’n nie-lekker plek in jou lewe gewees? Soek jy ’n geestelike tydskrif wat jou sal help om nie in ’n spiraal van negatiewe gedagtes te beland nie, of jou daar sal uithelp as jy eers daar is? Manna Tydskrif is Suid-Afrika se eerste positief-dink tydskrif wat jou sal help om in alle omstandighede positief te dink en jou hoop sal gee wanneer die lewe moeilik raak! Manna kos R44.00 elke 2de maand vir die gedrukte weergawe. Die R44.00 sluit posgeld met gewone pos in.

Maak gerus gebruik van die onderstaande opsies:

Betaal Vir 6 Uitgawes
Betaal Elke Tweede Maand