Digitaal: R20.00
Gedruk: R34.00 (sluit posgeld in)

Inhoud van Volume 8:

Wat jy glo, word inderdaad ’n werklikheid in jou lewe. Beteken dit dan dat wat jy glo fisieke veranderings in jou liggaam kan teweegbring? Studies in die sielkunde en neurowetenskap bewys dat dit wel gebeur. Daar is navorsing wat aantoon dat wat jy dink en glo, jou werklik siek kan maak. Besef jy die implikasie hiervan? Wat jy glo bepaal dikwels of jy siek of gesond gaan wees. Het jy al van die nosebo-effek gehoor? Dit is die teenoorgestelde van die plasebo-effek wat beteken dat jy jouself kan gesond glo.

Nosebo-effek beteken dat dit jou skade kan aandoen. Mense word sieker omdat hulle dink hulle moet sieker word. Reeds in 1981 is die nosebo-effek by die Kalifornië-Universiteit bestudeer. Aan die 34 vrywilligers is gesê dat hulle wil vasstel wat die effek van ’n ligte elektriese skok op breinfunksionering sal wees. Die enigste newe-effek is dat hulle hoofpyn ná die skok kan ervaar. Meer as tweederdes van die vrywilligers het agterna ernstige hoofpyn ervaar. Daar is egter geen elektriese skok aan hulle gegee nie! Verwagting het gesonde mense siek gemaak! Dink ’n bietjie aan die implikasies vir jouself.

Ons is te geneig om net in ag te neem wat ons kan sien en waar ons op die oomblik is. Ons beperk onsself deur te dink: Dis wat my inkomste is, en as ek ’n lewenskosteverhoging kry vir die volgende twintig jaar, sal ek hier wees. Ons ontleed en doen projeksies wat op koue, harde feite gegrond is. Ons kyk na kaarte en ontleed data.

Dis goed om planne te maak, maar daar kom tye wanneer die omstandighede en die verslae almal wys dat iets onmoontlik is en nooit sal gebeur nie. Dat jy maar tevrede moet wees waar jy is. Dit is dan wanneer jy diep moet delf en sê: “Wag ’n bietjie. Ek het te ver gekom om nou op te hou. Ek gaan nie net fokus op my mediese verslag of op my bankrekening nie. Ek gaan fokus op my God en sy goedheid wat alles op aarde oortref.”

Positiewe denke sorg vir ’n positiewe lewe. Negatiewe denke maak jou lewe negatief. Positiewe gedagtes is altyd vol geloof en hoop. Negatiewe gedagtes is altyd vol vrees en twyfel. Sommige mense is bang om te hoop omdat hulle al soveel pyn en teleurstelling ervaar het. Hulle moes soveel teleurstellings verduur dat hulle nie vir nog een kans sien nie. Hulle wil nie hoop nie, sodat hulle nie teleurgestel sal word nie. ’n Mens kan nie genoeg praat oor hoeveel krag daar in ’n positiewe gesindheid is nie. God is positief en as ons Hom wil volg, moet ons op dieselfde golflengte kom en ook positief begin dink.

Ek praat nie van beheersing van die denke nie, maar bloot om in alle opsigte ’n positiewe persoon te wees. Miljoene mense ly aan depressie en ek dink nie dis moontlik om depressief te wees sonder om negatief te wees nie – tensy die depressie ’n mediese oorsaak het. Selfs dan sal die probleem net erger word as jy negatief is.

Die mens in vertwyfeling moet leer dat dit in die vraag na die sin van die lewe nié gaan om dit wat ons nog van die lewe verwag nie, maar om die vraag: Wat verwag die lewe van mý? So ’n vraagstelling beteken ’n radikale omkering. Ons hou dan op om na die sin van die lewe te vra, en begin onsself te sien as iemand aan wie ’n vraag gestel is; as iemand aan wie die lewe elke dag ’n vraag stel, waar daarop ’n antwoord gegee moet word.

En hierdie antwoord verskaf jy nie deur daaroor te peins of te redeneer nie, maar deur daadwerklik op te tree, te handel, in ’n ware verhouding te staan te kom en die regte antwoord te verskaf. In sy wese en kern is die lewe om die verantwoordelikheid te aanvaar vir die korrekte antwoord op die lewensvrae. Sinvolle lewe is om jou roeping te vervul, aan die lewenseise te voldoen, en om elke oomblik die uitdaging van jou lewenstaak te aanvaar.

Die grootste voorreg in hierdie lewe is om ’n piepklein wesentjie in die wêreld te bring. En vir die volgende agtien jaar probeer jy dan om hom ordentlik groot te maak. Om daardie taak te vervul vereis al die intelligensie, wysheid en vasberadenheid wat jy van dag tot dag kan bymekaarskraap. Julle taak as ouers is om ’n man te vorm uit die rou materiaal wat vanselfsprekend beskikbaar is in julle oulike klein seuntjie.

Het jy al ooit daaraan gedink dat ’n oplossing wat bloot die vrede bewaar, glad nie ’n oplossing is nie? Daar is ’n beter manier om konflik in die huwelik op te los…

Geskille tussen jou en jou man is onvermydelik. Die kanse is goed dat julle dikwels totaal verskillende menings het oor hoe ‘n probleem opgelos behoort te word. Ten spyte van julle verskille, kan julle vaardig raak om konflikte op te los sodra dit ontstaan. Die vaardighede om konflik vinnig en effektief te hanteer, sal help om julle huwelik alles te maak wat julle gehoop het dit sal wees.

Tieners is konstant in konflik om hul eie identiteit te vestig en soos hulself te wees, maar ook om soos hul vriende te wees sodat hulle kan weet waar pas hulle in.

Een van die grootste ontwikkelingstake tydens die tienerfase is die vestiging van identiteit binne ‘n sosiale raamwerk. Tydens die tienerfase vind daar geweldig baie verandering in ‘n baie kort tydjie plaas en sosialisering is een van die groot aanpassings wat moet gebeur.