Digitaal: R20.00
Gedruk: R34.00 (sluit posgeld in)

Inhoud van Volume 7:

Baie keer dink ons net ons kan nie en dan probeer ons nie eens nie. Ons is dikwels ons eie vyand.

Wat die Bybel eeue gelede reeds gesê het, begin die wetenskap nou eers bewys. Neem Filippense 4:8: “…alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes vestig. In Romeine 12:2 word gepraat van jou denke wat verander moet word. Dit is wat die sielkunde vandag positiewe gedagtes noem. Hierdie positiewe gedagtes kan jou lewe geheel en al verander. Die grootste ontdekking van my generasie is dat ’n mens jou lewe kan verander deur die ingesteldheid van jou verstand te verander.

God se Woord leer ons om vas te hou aan die geloof in Jesus Christus wat ons bely. Dit beteken dit maak nie saak hoe ons omstandighede in die lewe voel of lyk nie, ons moet aanhou geloof bely en nie vrees nie. Dit beteken nie ons ontken ons omstandighede nie, maar ons ontneem dit die reg om ons te beheer. “Moenie vrees nie” beteken jy moet die vrees weerstaan en nie toelaat dat dit jou optrede beheer nie. Ons kan in geloof optree, al is ons bang. Die enigste aanvaarbare houding wat God se kinders ooit teenoor vrees kan hê, is: “Ek sal nie vrees nie.” As jy toelaat dat vrees jou lewe oorheers, sal dit jou vreugde en vrede steel, en verhoed dat jy jou lotsbestemming bereik.

Jy mag mismoedig wees omdat jou planne nie na wense uitgewerk het nie, maar daardie toe deure is nie per ongeluk gesluit nie. Dit is God wat jou treë rig. Die rede waarom God die deure toegemaak het, is omdat Hy vir jou iets beters het. Sal jy op Hom vertrou? Dit maak miskien nou geen sin nie, maar eendag sal dit. Onthou, jy vertrou nie regtig op God as jy net gelukkig is wanneer dinge na jou sin verloop nie. Plaas jou begeertes op die altaar. “Here, dit is wat ek graag wil hê. Laat U wil geskied en nie myne nie.”

Is jy soos baie mense vandag wat in ’n godsdienstige God glo? Glo jy dat God teen jou is wanneer jy tekortskiet, dat Hy kwaad is wanneer jy misluk en dat gemeenskap met Hom afgesny word wanneer jy foute maak? Dit is dus glad nie vreemd dat baie opregte mense in die teenoorgestelde rigting vlug eerder as om hulle na die ware oplossing te wend wanneer hul ly nie. Daar is ’n ernstige bedrogspul, ’n sterk verkeerde oortuiging omtrent God wat baie mense vasgevang het in ’n bose kringloop van veroordeling, skuldgevoel, vrees, nederlaag en verslawing. Jy hoef nie godsdienstig te wees om toegang tot God en sy hulp te verkry nie. Om die waarheid te sê, hoe minder godsdienstig jy is, hoe beter. As jy God se genade kan verdien, is dit nie meer genade nie.

Ek kry onlangs weer ’n oproep wat ek al te goed ken: “Ek verstaan nie wie hierdie kind is nie? Help asseblief!” Dit is die bekende noodkreet van ’n ma met ’n tiener in die huis. Alhoewel daar nie noodwendig ’n resep is vir ouerskap wat ’n wenresultaat elke keer lewer nie, of ’n ouerleidingshandboek wat presies elke situasie vaslê en oplos nie, is daar wel ’n paar dinge wat jou kan help om te verstaan wat in die wêreld van ’n tiener gebeur. Die eerste een is om die verskillende fases waardeur jou tiener gaan, te verstaan.

Jou kind se EI kan ’n groter rol speel in sy sukses in die lewe as sy IK. EI is ’n versameling niekognitiewe vermoëns, bekwaamhede en vaardighede wat ’n uitwerking het op ’n mens se vermoë om sukses te behaal in die hantering van omgewingseise en druk.

Ouers neig om te glo dat hulle kinders slimmer en dus suksesvoller sal wees as hulle voldoende verrykingsgeleenthede bied deur onder meer opvoedkundige speelgoed, ekstra wiskundelesse en rekenaarkursusse. Navorsing het getoon dat kinders word slimmer en slimmer, maar emosionele en sosiale vaardighede neem drasties af. Die IK styg, maar die dalende emosionele kwofisiënt (EK) is die probleem.

Wat word van die liefde ná die troue? Hoekom is daar soveel egskeidings? Hierdie is vrae wat duisende getroude en geskeide mense vandag vra. Die begeerte na romantiese liefde is diep gewortel in ons sielkundige samestelling. Om die liefde in ’n huwelik lewend te hou is gewis ’n ernstige saak. Om die primêre liefdestaal van jou maat te ontdek, is lewensbelangrik as jy sy of haar emosionele liefdestenk vol wil hou. Maar heel eerste moet jy seker maak jy weet wat jou eie primêre taal van die liefde is.