Digitaal: R20.00
Gedruk: R39.50 (sluit posgeld in)

Inhoud van Volume 23:

Wanneer ek nie is wie God my bedoel het om te wees nie, beroof ek eintlik die wêreld van daardie geskenk wat God in my wou gee. Ek sal graag wil hê dat hierdie woorde van Meister Eckhart eendag op my grafsteen staan: “We are all called to God on a different path. Do not follow the path of others. Follow the path that God has given to you.”

So wat sal die mense sê aan die einde van jou lewe? Hopelik dat jy was wie God jou bedoel het om te wees en dat jy geleef het vanuit jou diepste waarheid.

Baie mense gooi heeltemal te maklik tou op as dinge nie reg verloop nie of as hulle met die een of ander teenspoed te doene kry. In plaas daarvan om deur te druk, raak hulle heeltemal van koers af en is sommer gou moedeloos. Dis verstaanbaar. Dit is nie ongewoon om ’n punt te bereik waar ons handdoek ingooi nie, veral as ons lank met ’n probleem of ’n swakheid gesukkel het.

Maar as jy nóú die beste uit jou lewe wil put, moet jy meer vasberade wees. Om jou volle potensiaal te bereik, is om krag uit teenspoed te put. Ons gesindheid moet wees: Ek is dalk al ’n paar keer in my lewe platgeslaan, maar ek gaan nie bly lê nie. Ek is vasberade om seëvierend te leef. Ek is vasberade om ’n goeie huwelik te hê. Ek is vasberade om my pad deur hierdie probleme te vind.

Die ware impak van leierskap lê in die dinge wat ons vir en met ander kan doen. Die waarde van leierskap lê nie in die erkenning nie. Dit gaan nie om ’n posisie nie. Jy het inderdaad nie ’n titel of aangewese rol nodig om met ander saam te werk en hulle te lei nie. Of jy nou die amptelike leier is, of net passievol is oor ’n spesifieke saak, jy kan steeds met ander saamwerk
om ’n waardige doel te bereik.

Die invloedrykste leiers het trefkrag omdat hulle vas glo in die dinge wat hulle probeer bereik. Hulle het ’n dryfkrag om ’n betekenisvolle verskil in die wêreld te maak; om tallose mense se lewe te verbeter. Hulle wil hê hul lewe moet ’n verskil maak, moet iets beteken. Is dit wat jy wil hê? Is daar iets waarin jy diep glo? Wil jy met ander saamwerk om iets groots te bereik? Wil jy ’n lewe lei wat saak maak, wat uitnemend is? Jy kan. Ons is almal tot groot dinge in staat. Dit maak nie saak hoe oud jy is, watter geslag, nasionaliteit of ras jy is nie. Dit maak nie saak of jy baie of min geld het nie. Jy kan ’n leier van verandering wees.

Elkeen se woestyn-ervaring is anders. Elke mens se omstandighede en lewens- gebeurtenisse verskil. Jy smag dalk na ’n dieper verhouding met die Here, tog sukkel jy om God se teenwoordigheid te vind. Dalk voel jy gefrustreerd in jou soeke na God se leiding. Dalk het jy gebid en was stilte die enigste reaksie wat jy gekry het. Dalk het daar omstandighede op jou pad gekom wat baie vrae in jou gedagtes gelaat het. Hierdie soort droë omstandighede is ideale geleenthede vir hart-tot-hart-gesprekke met God.

Ouers is hulle kinders se eerste en belangrikste onderwysers. Navorsers is dit eens dat die optimale tyd vir die stimulasie van ’n kind se basiese leervermoëns voor die ouderdom van ses is. Volgens dr. Burton White, stigter en hoof van die Harvard Preschool Project, blyk dit dat ’n eersterangse opvoedkundige ervaring gedurende die eerste drie jaar van ’n kind se lewe ’n vereiste is as ’n persoon sy of haar volle potensiaal wil bereik.

Hoe meer emosioneel volwasse die kind is, hoe beter sal hy kan leer. En ouers het die grootste invloed op die kind se emosionele groei.

Wanneer ons innerlike probleme probeer oplos deur middel van uiterlike aksies gaan ons nie net niks uitrig nie; dit gaan net daartoe lei dat ’n mens nie meer in ware harmonie met jouself leef nie.

Ons verhouding met God is uiteraard die fondasie van ons geestelike lewe. Maar watter self bring ons in ons verhouding met God in? Watter self bring ons na enige van ons verhoudings? As ons ons ware self begrawe het, hoe kan ons dit in ’n verhouding met God laat staan?

Dit is dalk hoekom interafhanklikes so sukkel om ’n intieme verhouding met God te hê. Ons bly eerder op ons hoede en wys ’n valse self aan God. Ons is bevrees dat ons ware self te stukkend is en daarom wil ons nie waarlik geken word nie – nie eens deur God nie. As ons egter net ’n valse self beskikbaar stel om in ’n verhouding te staan, gaan ons verhouding vlak, teleurstellend en voorspelbaar wees.