Digitaal: R20.00
Gedruk: R39.50 (sluit posgeld in)

Inhoud van Volume 21:

Net vanoggend kry ek dié skokkende nuus: ’n Jong, 30-jarige vrou het ná ’n operasie nie wakker geword nie. Die digter skryf: “Vandag hier, môre nie meer nie.” En ek kan nie anders as om my eie lewe te bedink nie. “Vandag hier …” – en ek weet daar gaan ’n dag kom wat ander van my ook sal sê – “ … môre nie meer nie.”’n Tydmors-lewe kan net soveel te make hê met ’n oorlaaide program as met ’n lewe vol verveling.

Ons kan ons bekommernisse kalm na God toe neem, want Hy is so naby aan ons soos ons volgende asemteug. Omdat die Here naby is, kan jy dit regkry om oor niks bekommerd te wees nie. Moenie aanvaar God kyk maar net op ’n afstand na jou nie. Vermy die dryfsand met die kennisgewingbord “God het jou verlaat”.

Moenie hierdie leuen glo nie. As jy dit glo, sal jou probleem deur ’n gevoel van eensaamheid vererger word. Dit is een ding om ’n uitdaging te hanteer, maar om dit alleen te hanteer? Isolasie skep ’n afwaartse spiraal van vrees. Kies eerder om die een te wees wat met albei hande aan die teenwoordigheid van God vasklou. “Die HERE is by my, ek sal nie bang wees nie. Wat kan ’n mens aan my doen?” (Ps. 118:6).

Die opinie wat jy van jouself het is een van die sterkste bepalers van jou optrede. Een van die sterkste bepalers van menslike gedrag is die opinie wat ons van onsself het. Sommige mense sal ontken dat hulle ’n opinie van hulself het, want die uitdrukking het dikwels ’n negatiewe betekenis. Byvoorbeeld, wanneer ons iemand raakloop wat ’n regte windmaker is, iemand wat voortdurend grootpraat, sê ons dat hy ’n “opinie van homself ” het en daarby impliseer ons dat hy te veel van homself dink. 

Dis nie waarvan ek praat nie. ’n Persoon wat altyd ander mense probeer beïndruk met hoë goed hy is, het nie ’n hoë dunk van homself nie. Om die waarheid te sê, hy dink min van homself en hy glo dat ander mense min van hom dink – dis hoekom hy deur middel van spoggery probeer om die mening “reg te stel”.

Hoe sal God se stem in jou lewe klink? Hy laat alles in jou lewe saampraat om jou sy stem te laat hoor.

‘n Term waarmee baie van ons nie grootgeword het nie, is die woord onderskeiding, of in Engels “dis cernment”. Onderskeiding kan be skryf word as die geloofspraktyk wat daarna soek om al meer te hoor wat God vir ons probeer sê. Onderskeiding gaan van die standpunt uit dat God altyd en op baie maniere met sy kinders praat, individueel en kollektief.

Dít is waaroor onderskeiding gaan: ’n ganse lewe ingestel op God se frekwensie.

Een van die belangrikste dinge wat jou in staat stel om jou beste lewe te lei, is om te leer hoe om teleurstellings te oorkom. Omdat teleurstellings dit so moeilik maak om die verlede te vergeet, moet jy seker maak dat jy dit agter die rug kry voor jy die volgende tree gee om jou volle potensiaal te bereik. As jy aanhou dink aan die teleurstellings van die verlede, verhinder jy God se seën vandag. Dit is net nie die moeite werd nie.

Huwelike is óf aan die groei óf dit gaan agteruit. Dit staan nooit stil nie.

Om ’n huwelik te hê wat groei nadat die baba gekom het, is stap een’n vaste voorneme, waarmee ek bedoel bepaal, besluit en aanvaar in jou verstand: “Ons sal ’n manier vind om ons huwelik aan die groei te hou terwyl ons ons kind grootmaak.” Dit moet ’n doelbewuste besluit van beide die man en vrou wees; iets wat julle bespreek en waaroor julle saam besluit. Moet dit nie as vanselfsprekend aanvaar nie. Druk julle besluit verbaal teenoor mekaar uit. Verseël dit met ’n druk en ’n soen. Nou is julle op dieselfde bladsy, op pad in dieselfde rigting, met die wilskrag om suksesvol te wees.

Onthou die ou gesegde: “Waar daar ’n wil is, is ’n weg.”