Digitaal: R20.00
Gedruk: R39.50 (sluit posgeld in)

Inhoud van Volume 20:

Wanneer die twyfel aan onsself ons afrem, asof daar ’n swaar vrag op ons skouers rus. Ons wat net nooit goed genoeg is nie …

Daarom soek ons daardie mense uit wat ons ’n bietjie beter oor onsself kan laat voel. Hulle moet ons oor en oor gerusstel. Maar… ons glo hulle nooit rêrig nie. Ons selftwyfel hou ons steeds afgebuig. Ons is, so reken ons, nie regtig die moeite werd nie.In God se oë bestaan daar nie ’n topklas – dié wat met hul kop hoog kan loop – en ’n laerklas – dié wat heeltyd moet afkyk – nie.

Genade beteken daar is niks wat ons kan doen wat sal maak dat God ons méér sal liefhê nie. Daar is ook niks wat ons kan doen wat sal maak dat God ons mínder sal liefhê nie.

Ons kan God se genade nie keer nie. Maar sommige mense kan hierdie ongelooflike genade van God nie hanteer nie – veral nie as dit ander mense is wat daardeur bevoordeel word nie. Ons wil hê ander mense moet kry wat hulle verdien, solank dit nie van ons waar hoef te wees nie.

Onthou altyd dat jy nie alleenreg op God se genade het nie. Dit is vir álle mense beskikbaar. God boer met genade is die naam van een van Murray Janson se vele boeke. God saai inderdaad sy genade met ’n oop hand, met roekelose liefde, in sy kinders se lewe. Hy bied dit gratis vir jou aan. Wat gaan jy daarmee maak?

God het 52 verskillende name, elkeen met ’n unieke betekenis wat iets van sy karakter onthul. Die Bybel onthul talle fassinerende name en titels van God wat vir ons ryke insigte vir Bybelstudie kan gee. Tog kan dit vir leke-lesers moeilik wees om hierdie name en titels te identifi seer deur bloot deur hul Afrikaanse Bybel vertaling te blaai, veral deur die Ou Testament.

Om God se pad met jou lewe te loop is nie ’n vanselfsprekende besluit nie. Die pad is nie eenvoudig nie en dit vra alles van jou.

Wanneer ’n mens willens en wetens kies om ’n dieper pad met God te stap, is dit tog nou vreemd om te dink dat jy sal wil weerstand bied teen God en jou sal probeer verset teen dit waarmee God in jou lewe wil besig wees. En tog is daar nie een van ons wat nie soms in ’n mindere of meerdere mate weerstand bied teen die transformasie waarmee God in ons lewens sou wou besig wees nie.

Sê reguit vir my: Is God se wil ’n raaisel, of is dit nie? Want my kerk praat net in raaisels hieroor,” merk iemand op. Dit het my uitgeboul. Hierdie dame was 100% reg. Ons kerklikes praat veels te raaiselagtig oor God se wil. Ons spekuleer eindeloos oor ingewikkelde konsepte soos die voorsienigheid van God, of sy soewereiniteit sonder om ooit klaar gepraat te kry.

Lyk my God se wil het op vele plekke vervaag tot ’n raaisel. Dit het ’n probleem geword. Dit is onverstaanbaar en onkenbaar. Om nie van ondoenbaar te praat nie! Hoogstens is God se wil net ’n teoretiese moontlikheid in die meeste mense se omgewing. Hulle sê soms ’n paar hoopvolle dinge hieroor vir mekaar, soos: “God het ’n wonderlike plan vir jou lewe.” Maar, soos wat die Engelse gesegde lui: “That’s as good as it gets!” Al wat in praktyk oorgebly het van hierdie “ingewikkelde vraagstuk”, soos wat iemand nou die dag na God se wil verwys het, is dat ons oor die potensiaal beskik om hierdie hemelse plan dalk nog te ontrafel voordat ons ons laaste asem uitblaas. 

So wil ek nie meer oor God se wil dink nie. Toe ek 50 geword het, het ek besluit ek wil alle hipotetiese taal uit my lewe verban. God se wil is nie een of ander geheime bloudruk vir ons eie lewe wat ons met bloedsweet, sakke vol geloof en diep worstelinge moet ontdek en probeer doen nie.

Julle staan op die punt van ’n langtermynverhouding en dit is uiters belangrik om voor julle die stap neem, die regte vrae te vra. Gesprekke wat eintlik onderhoude is behels dat jy die persoon uitvra tot jy tevrede is dat jy genoeg inligting het om ’n besluit te neem. Dit hoef natuurlik nie so formeel soos ’n werkonderhoud te wees nie – julle is immers in ’n liefdesverhouding – maar die inhoud en doel dra dieselfde gewig as dié van ’n werkonderhoud. 

Vanuit ’n sekere oogpunt beskou, dra dit eintlik méér gewig. Voorts moet jy jou maat aanmoedig en selfs daarop aandring dat hy dieselfde onderhoude met jou voer, aangesien dit tot julle albei se voordeel sal wees.

Dit hoef nie een, lang, uitputtende gesprek oor voorwaardes te wees nie. Dit kan stuk-stuk gedoen word in die loop van die leer-mekaarken- proses, en dit kan pret wees. Soos die tyd aanstap, doen verhoudingsmaats in elk geval heelwat kennis van mekaar op in hul natuurlike gesprekke. Maak net seker dat jy oor elke voorwaarde met jou verhoudingsmaat praat vóór julle die groot besluit neem om julle op watter manier ook al aan mekaar te verbind.

Wat is jou erflating aan die volgende geslag? Dit is nie genoeg om dit te dink nie, jy moet dit sê.

As ouers kan ons ’n geweldige groot invloed uitoefen op die koers van ons kinders se lewe deur die woorde wat ons teenoor hulle gebruik. Ek glo dat ons as man en vrou die koers vir ons hele gesin kan bepaal. 

As jy wil hê jou seun of dogter moet produktief en suksesvol wees, moet jy woorde van lewe oor jou kinders gebruik eerder as voorspellings van verdoemenis en wanhoop. Die Skrif herinner ons daaraan dat ons mense met ons woorde kan seën of vervloek.