Digitaal: R20.00
Gedruk: R31.00 (sluit posgeld in)

Inhoud van Volume 2:

Dis jou keuse hoe gelukkig of ongelukkig jy wil wees. Niemand kan jou dwing om met ’n sekere gesindheid te lewe nie. Jy sal die lewe soveel meer geniet as jy eenvoudig kies om positief te dink. Kies om gelukkig te wees wanneer jy soggens wakker word. Kies om dankbaar te wees vir die nuwe dag. Kies om die blink kant bo te hou. Kies om op die moontlikhede te konsentreer.
’n Positiewe gesindheid kom nie vanself nie. As jy dit nie doelbewus aankweek nie, kan jy baie maklik in negatiewe gedagtes verval en dink: Ek is nie lus om werk toe te gaan nie. Daar is soveel struikelblokke in my lewe. My toekoms lyk duister. So ’n negatiewe gesindheid perk jou in.

Ons almal het probleme. Ons almal kry partykeer swaar, maar die regte gesindheid is: Dit is nie permanent nie, dis bloot tydelik. Ek gaan my lewe geniet ongeag my omstandighede. Dalk het jy nie die bevordering gekry waarvoor jy hard gewerk het nie, of die bank het jou aansoek om ’n huislening afgekeur. Moenie toelaat dat dit jou lewe versuur nie. Sê vir jouself: “Toemaar, ek weet God het iets beters vir my in gedagte.”

Ons almal ken die een of ander vorm van bitterheid. Soms is dit bloot ’n wrokkigheid wat jy beleef wanneer jy die mens sien wat jou kwaad aangedoen het, ’n negatiewe belewenis wat sy of haar naam by jou oproep. Ander kere is dit ’n diep seer waarvoor jy moontlik nie eens meer ’n naam het nie, behalwe dat dit seer, verskriklik seer is.

Hoe ook al. As een van dié sinne met jou gepraat het, sal jy doelbewus daaraan aandag moet gee. Op pad na ’n lewe wat sin maak, kan jy nie toelaat dat hierdie donker emosies in jou groei nie. Bitterheid is soos om gif te drink en te hoop dat jou vyand daarvan sterf. Natuurlik werk dit nie so nie. Bitterheid doen die draer daarvan skade aan.

Teëspoed en swaarkry is geleenthede vir ons om vooruitgang te maak. Daarom keer God nie alle negatiewe dinge van ons af weg nie. Jesus het gesê: “In die wêreld sal julle dit moeilik hê.” Daar sal onregverdige dinge met julle gebeur,” het Hy gesê, maar hier is die geheim: “Hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.”

God sê dwarsdeur die Skrif as ons die regte gesindheid behou, as ons vol vreugde en hoop bly, sal Hy ons bystaan. Hy sal nie al ons probleme verhoed nie, maar wanneer ons ons probleme te bowe gekom het, sal ons ’n ander nuwe mens wees. Ons sal meer geseënd wees, gesonder en voorspoediger, beter daaraan toe as voorheen.

Het jy al ooit gevoel dat jy meer geloof nodig het? Het jy al ooit na jouself gekyk en gedink dat jy finansieel suksesvol sal wees of genees sal word as jy net meer geloof gehad het? Ek het vir jou goeie nuus: geloof is nie ’n stryd nie.

Na baie generasies van geloofsverkondiging is daar steeds mense wat geloof in werk verander het. Het jy al ooit mense hoor sê: “dit het met jou gebeur omdat jy nie genoeg geloof gehad het nie,” of “jy moet baie geloof hê om daardie deurbraak te sien?” Ek weet nie hoe jy voel as jy sulke goed hoor nie, maar ek voel altyd veroordeel omdat ek nie meer geloof het nie. Dit voel asof daar iets fout is met my omdat ek nie genoeg geloof het nie.

Ek weet dat geloof die teenoorgestelde van die wet is en dat hoe meer geloof uit mense getap word, hoe meer selfbewus raak hulle en hoe meer maak hulle op hul eie pogings staat om iets van die Here te ontvang.

Egskeiding is ’n baie seer en taboe-onderwerp in meeste gesprekke. Alhoewel egskeiding nie die ideaal is nie, gebeur dit tog. Paartjies wat skei ervaar baie verskillende emosies wat verwerping, vernedering, isolasie en hartseer insluit. Nie net is dit van die mees traumatiese ervarings wat ’n mens kan beleef nie, maar wanneer daar kinders betrokke is, is dit asof die seer sommer verdubbel.

Baie ouers het al gevra hoe hulle hierdie onderwerp met hulle kinders moet hanteer, bespreek en verwoord. Baie ouers ervaar gevoelens van skuld en is werklik bang om hierdie gesprekke te hê.

God is goed en alles wat Hy doen is goed. God se goedheid is altyd tot ons beskikking, daar is nie een sekonde wat sy goedheid buite ons bereik is nie. God is altyd gereed om goed vir jou te wees! God se goedheid is weggelê vir die wat Hom vrees – nie agter slot en grendel nie – maar word opgegaar vir wanneer ook al ons dit nodig het. Die Woord sê dat God ons met die goeie oorlaai! God seën ons ook sodat ons ’n seën vir ander kan wees en sodat jou vyande die hand van die Here in jou lewe kan raaksien.

God se goedheid is soos ’n stoorkamer vol seëninge met jou naam op. God se goedheid kos nie geld nie, dit kos geloof. Romeine 12:3 sê dat God aan elkeen die maat van geloof gegee het. Elkeen is verantwoordelik om die geloof wat hy van God ontvang het, te ontwikkel. Ons kan niks van God ontvang as ons nie die geloof gebruik wat Hy vir ons gegee het nie. Hebreërs sê dat sonder geloof, is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy ís en ’n beloner is van die wat Hom soek.

Jy onthou miskien nog hoe die Beatles gesing het: “All you need is love.” Ek verskil radikaal van dié gevolgtrekking. Vyf uit tien huwelike loop vandag op egskeiding uit omdat liefde alleen nié genoeg is nie. Ja, liefde is noodsaaklik, veral vir die vrou, maar wat ons misgekyk het, is die man se behoefte aan respek. ’n Vrou kan haar behoefte aan liefde vervul deur vir haar man te gee wat hy nodig het: respek.

Wil jy weer naby aan jou huweliksmaat voel? Wil jy voel dat jy verstaan word? Wil jy graag die huwelik beleef soos God dit bedoel het? Probeer dan ’n bietjie liefde en respek!

Geregtigheid beteken nie dat God ons sal vergewe as ons ons sondes bely nie. Dit beteken om eens en vir altyd onskuldig deur God verklaar te word.

Die mens se sonde moes gestraf word op een of ander manier. God het nie ons sonde oorgesien of van plan verander om sonde nie te straf nie. Nee, daar is net één straf vir sonde en dit is die dood. Jesus was bereid gewees om daardie straf namens ons te neem sodat ons, soos Hy, die geregtigheid van God kan word. Jesus is gestraf vir die goed waarvoor ons gestraf moes word. God het eens en vir altyd van al sy wraak teen die sondige mensdom ontslae geraak toe Christus gekruisig is. Wanneer Jesaja oor die kruisiging profeteer, dan sê Hy dat dit God behaag het om Jesus te slaan. Hoekom? Want Hy het die verlossing van die mensdom gesien.

Daarom is ons nie meer sondaars nie, maar die geregtigheid van God! Somtyds wonder ek of mense ooit die volle betekenis van geregtigheid verstaan. Geregtigheid beteken om onskuldig deur God verklaar te word, om volkome deur God goedgekeur en aanvaar te word. Die geskenk van geregtigheid beteken dat ons nie meer langer verantwoordelik gehou word vir ons eie sonde nie; ons het nie nodig om vir ons sondes te betaal nie.