Digitaal: R20.00
Gedruk: R39.50 (sluit posgeld in)

Inhoud van Volume 19:

Die vasklou aan ou dinge kan so maklik tot bitterheid lei. Teleurstellings van gisters moet verwerk en laat staan word. Daar is sekere dinge wat met jou gebeur wat tot gevolg het dat jy net nooit weer dieselfde sal wees nie. Die pyn wat daarmee gepaardgaan, sal altyd ’n werklikheid bly. Of dit nou ’n persoonlike verlies is, of dalk die saamleef met ’n gestremdheid, of die gevolge van ’n verkeerde keuse.

Ook al is jy bloot die slagoffer van ander se verkeerde keuses. Alle dinge in die lewe het nie altyd ’n gelukkige einde nie. Dit is ’n kuns om só te leef dat die lewe, met al sy teleurstellings, jou nie bitter maak nie. Die geheim van hierdie kuns is dat jy jou behoefte dat dinge anders moes wees, moet laat los. Dit is ’n kuns om só te leef dat die lewe, met al sy teleurstellings, jou nie bitter maak nie.

Die wêreld wil die skoonheid van ’n vrou ervaar. Ons weet dit. Iewers diep binne-in weet ons dit is waar. Ons grootste skaamte spruit uit die besef en gevoel dat ons daarin misluk het. Maar luister: Skoonheid is deel van elke vrou. Dit is deur God aan haar gegee. Dit is ook aan jou gegee. Jy sal tog sekerlik saamstem dat God niks anders as lieflik is nie.

Wanneer ons dan praat van die essensie van ’n vrou – haar skoonheid – bedoel ons nie die volmaakte figuur nie. ’n Vrou se skoonheid is ’n sieleskoonheid. Ons weet – dit is ’n moeiliker sprong. Ons leef so lank reeds onder die druk om mooi te wees. Maar dink vir ’n oomblik daaraan, want dit sal werklik help. ’n Vrou se skoonheid is eerstens ’n sieleskoonheid.

En ja, soos wat ons dit uitleef, dit ons eie maak, ons skoonheid bewoon, word ons inderdaad mooier, meer bekoorlik. Soos die digter Gerard Manley Hopkins geskryf het: ‘Self straal uit liggaam en aangesig.’ Ons ware self word deur ons voorkoms weerspieël. Maar dit vloei van binne na buite.

Ek sal vir die Here sê: “U is my toevlug en my vesting, my God op wie ek vertrou.” – Psalm 91:2 Ek sal van die Here sê. Wat sê jy vandag van die Here? Sê jy Hy het jou jou huidige teenspoed gegee om jou van nederigheid te leer? Sê jy: “Soms genees die Here en soms stuur Hy siektes”? As jy sulke dinge van die Here sê, is dit tyd om jou opvatting omtrent Hom te verander. 

Sou jy by God hulp soek as jy regtig glo dat Hy die oorsaak van jou teenspoed is? Laat ons soos die psalmdigter wees wat gesê het: “Ek sal vir die Here sê: “U is my toevlug en my vesting, my God op wie ek vertrou.’”

Ten spyte van wat jy nou deurmaak, kan jy sê die Here is jou toevlug en vesting − jou beskerming teen klein en groot aanvalle. Hy is jou skuilplek teen alle gevaar en jou plek van hoop.

Ons besef dit nie altyd nie, maar elkeen van ons is voortdurend besig met ingewikkelde en soms onverstaanbare prosesse. As ek nou vir jou sou vra met watter proses jy in jou lewe besig is of met watter proses God in jou aan die werk is, wat sal jy antwoord? Vir die meeste van ons is hierdie ’n moeilike vraag om te antwoord, maar dit is deel van die proses van emosionele en geestelike ontwikkeling. 

Partykeer wanneer jy in ’n donker plek is dink jy dat jy begrawe is, maar jy is in der waarheid geplant.

As jou omstandighede vandag stormagtig is, moet jy meer as ooit jou woorde tel en nie toelaat dat negatiewe, vernietigende woorde uit jou mond kom nie. Die Skrif sê: “Die tong het mag oor dood en lewe; dié wat lief is om te praat, sal die gevolg dra.” Met ander woorde, jy skep ’n goeie of slegte omgewing met jou woorde en jy gaan leef in die wêreld wat jy geskep het. 

As jy altyd mor en kla en praat oor hoe sleg die lewe jou behandel, sal jy in ’n taamlik miserabele, neerdrukkende wêreld leef. Jy sal dalk in die versoeking kom om net die negatiewe omstandighede met jou woorde te beskryf, maar God wil hê dat ons die negatiewe omstandighede moet verander met ons woorde. Moenie oor die probleem praat nie; praat oor die oplossing.

Moenie toegee aan die versoeking om te kerm, te kla en te stry as jy ernstige probleme beleef nie. Wat jy sê te midde van teenspoed, sal ’n groot verskil maak aan hoe lank jy in daardie omstandighede bly.

Die vrou wat koning Dawid van sy eie swakheid gered het…

Hierdie vrou was wys, sy het insig gehad en haar nie laat intimideer nie, nóg deur mense nóg deur situasies. Wysheid is iets waarvoor ons kan vra. Salomo het daarvoor gevra en hy het dit ontvang.

Hoe verduidelik ’n mens geestelike waarhede vir jong kinders wat nog nie abstrak kan dink nie? Hoe verduidelik ’n mens vir jou kind wie of wat God is? ’n Moeilike vraag!

Eerstens verduidelik ons hierdie waarhede aan ons kinders nie net met woorde nie, maar veral met ons optrede. Die waarhede wat ons verkondig, behoort te bepaal hoe ons leef, hoe ons die lewe behandel en hoe ons ander mense behandel. Anders is ons soos eiendomsagente wat ’n huis net van buite af gesien het, maar dit dan probeer verkoop. Ons moet self eers in hierdie waarhede “woon” voordat ons dit kan oordra.