Digitaal: R20.00
Gedruk: R37.00 (sluit posgeld in)

Inhoud van Volume 18:

Een van die interessante lesse wat ’n terapeut gou moet leer, is dat die aanmeldingsprobleem selde die éintlike probleem is. Daar is ook ’n tweede les: Baie mense, dalk die meeste, staak hul terapie sodra daardie éintlike probleem na die oppervlak begin kom. En dan bloot omdat die harde werk dan eers begin. En omdat dit te seer is. Omdat jy dan regtig insig moet ontwikkel wat jou kan help om te verander, of om dalk ander keuses te maak.

Onregverdige dinge gebeur met ons almal; dit is deel van die lewe. Wanneer ons seerkry, kan ons besluit om vas te hou aan die pyn en verbitterd raak, of ons kan besluit om daarvan te vergeet en God vertrou om ons daarvoor te vergoed.As jy jou beste lewe wil lei, moet jy vinnig vergewe. Leer om te vergeet van die pyn en seerkry van die verlede. Moenie toelaat dat bitterheid in jou lewe wortelskiet nie.

Miskien het iets met jou gebeur toe jy jonk was. Miskien het iemand jou mishandel of jou veronreg. Dalk het iemand jou gekul met bevordering of leuens oor jou vertel. Dalk het ’n goeie vriend jou verraai en het jy goeie rede om kwaad en verbitterd te voel. Ter wille van jou emosionele en geestelike welsyn moet jy daarvan vergeet. Dit help nie om met haat in jou hart rond te loop nie. Dit help ook nie om kwaad te bly oor iets wat iemand reeds aan jou gedoen het nie. Jy kan niks aan die verlede doen nie, maar jy kan iets aan die toekoms doen. Jy kan net sowel vergewe en vertrou dat God jou daarvoor sal vergoed.

Om sterk te staan in ’n wêreld vol opstand, gewetenlose diktators wat mag najaag, ’n wêreldwye ekonomie wat wankel van oormatige verbruikersdruk, hemel hoë petrolpryse en die dreigende energiekrisis, gepaard met godsdienstige faksies se vetes en fundamentalisme, vereis dat jy diep fondamente moet grawe om die ergste ontwrigtings te weerstaan.

Daar is geen plaasvervanger vir tyd in God se teenwoordigheid nie. Betrek Hom by die kleinste besonderhede in jou lewe en Hy sal jou vreugde, vrede, rigting, hoop en vertroue gee.

Om in verhouding met God te leef is ’n groot uitdaging vir ons ego’s en ons eie wil, want ’n verhouding met God vra juis dat ek presies teen die agenda van die self kies en myself aan God en sy wil sal onderwerp.

As mens in die Here glo is dit in beginsel nie ’n probleem nie, maar die vraag is of ek kans sien om dit nie net in teorie te doen nie, maar in die realiteit van my lewe? Ons almal sukkel met beheer en met oorgawe.

Sukkel jy om in moeilike situasies die Here te vertrou omdat jy nie seker is of jy regtig op Hom kan peil trek nie?

Wat dink jy is een van die verantwoordelikste rolle wat jy in jou lewe speel? Daar sal beslis ’n hele paar rolle wees wat jy kan noem, maar een van die belangrikstes sal sekerlik jou rol as ouer wees. Voel jy dat jy goed genoeg toegerus is vir hierdie taak? Ek dink jy sal soos duisende ander ou ers moet erken dat jy eintlik geen kwalifikasies vir hier die rol het nie. Dalk weet jy net jy wil nie jou kinders groot maak soos jou ouers jou groot ge maak het nie, maar jy is ook nie seker wat die beste manier sal wees nie.

Navorsing in die neurowetenskap gee vir jou maniere om jou kind se brein te betrek om hom te dissiplineer sodat hy optimaal sal ontwikkel én gelukkig sal wees.

Dis ’n eeue oue, misterieuse padkaart tot die menslike persoonlikheid…

Wanneer my ouma nie geweet het wat sy van iets moet dink nie, het sy altyd gesê dis “oorspronklik”. Ek vermoed dit is hoe sy die Enneagram sou beskryf het. Niemand weet met sekerheid wanneer, waar of wie eerste vorendag gekom het met hierdie padkaart tot die menslike persoonlikheid nie.

Dit is egter duidelik dat dit al baie lank ’n werk in wording is. Party mense meen dit kon ontstaan het by ene Evagrius – ’n Christenmonnik wie se lering die grondslag voorsien het, en ook by die asketiese woestynmonnike en -nonne van die vroeë eeue van die Christelike tydperk, wat dit gebruik het vir Christelike raadgewing.

Jou Perfekte Jy is jou unieke manier van dink, voel en keuses maak. Sodra jy die Perfekte Jy verstaan, sal jy vry wees van ’n swak selfbeeld, selftwyfel, afguns, jaloesie en selfbeheptheid – alles dinge wat breinweefsel letterlik kan vernietig.

Jy sal ophou om jouself met ander te vergelyk, ophou om na daardie ontwykende sleutel tot sukses in ander se prestasie te soek, want jy sal vry wees om na binne te kyk en die sukses te sien wat reeds joune is om te aktiveer.

Niemand op aarde is so uniek soos jý nie. Hoekom probeer jy dan so hard om soos ander te wees en aan ander se standaarde te voldoen? Hoekom leef jy nie net jou Perfekte Jy uit en wees wie God jou geskep het om te wees nie?