Digitaal: R20.00
Gedruk: R37.00 (sluit posgeld in)

Inhoud van Volume 15:

Ons bewussyn – hierdie fenomenale gawe van God om te kan dink – aktiveer ons gene en verander ons breine. Die debat in die wetenskap is tussen die denke wat bepaal word deur wat die brein doen teenoor die brein wat doen wat die denke wil hê. Die posisie wat jy inneem, sal ’n impak hê op jou siening van vrye wil en keuse.

Meer onlangs het voorste neurowetenskaplikes soos Joe Dispenza gewys hoe ons gedagtes verstommende krag het om die brein te verander. Ons breine verander elke oomblik terwyl ons dink. Deur te dink en te kies herontwerp ons die landskap van die brein.

Ons denke is ontwerp om die liggaam, waarvan die brein ’n deel is, te beheer, nie andersom nie. Materie beheer ons nie; ons beheer materie deur ons denke en keuses. Ons kan nie die gebeure en omstandighede van die lewe beheer nie, maar ons kan ons reaksies beheer.

Trouens, ons kan ons reaksies op enigiets beheer, en sodoende ons breine verander. Dit is nie maklik nie; dit is harde werk, maar dit kan gedoen word deur ons gedagtes en keuses. Nou kan jy egter rustig wees in die wete dat wat God jou bemagtig het om te doen, kragtiger en doeltreffender is as enige medikasie, enige bedreiging, enige siekte, of enige neurologiese uitdaging.

God se guns kom te midde van die uitdagings en die moeilike omstandighede. In plaas daarvan om mismoedig te word en ’n onvergenoegde uitkyk op die lewe te ontwikkel, moet jy meer as ooit kies om gunsbewus te wees. Begin God se guns verwag.

Wanneer jy gunsbewus lewe, sê die Bybel, sal God se goedheid en liefde jou lewe lank by jou bly. Met ander woorde, jy sal nie kan wegkom van God se goedheid nie. Oral waar jy gaan, sal dinge in jou guns verander. Jy sal jou nie kan draai sonder dat iemand iets goeds vir jou wil doen of jou op een of ander manier wil help nie. Hulle sal dalk nie eens weet hoekom hulle dit doen nie. Maar dit is God se guns wat jou in die skare uitsonder.

Swangerskapverlies, ongeag in watter stadium van die swangerskap dit plaasvind en ongeag die oorsaak, is ’n wesenlike verlies en waaroor ’n mens waarlik moet rou. Daar ís ’n barmhartige God wat hierdie pad saam met jou stap. Jy sal nie een tree alleen gee nie.

Miskien het jy jou baba 20 of 30 jaar gelede al verloor en die seer lê diep begrawe. Dalk het jy onlangs ’n miskraam gehad en daar is nou so baie mediese vrae wat in jou kop rondmaal. Jy is nie seker wat met jou, jou lyf of jou baba gebeur het tydens hierdie trauma van babaverlies of miskraam nie. Jy weet nie eens hoe om jou ervaring vir ander mense te beskryf nie.

Elke persoon se pad van verlies en rou loop verskillend. Vir party mense is die pad baie lank, eensaam en vermoeiend. Dit is byna asof die rou en verlies ’n eie persoonlikheid kry, want jy loop dagin en daguit daarmee saam. Vir ander is die pad korter, hoewel steeds seer en vol vrae, maar hulle verwerk dit makliker wanneer daar ’n volgende swangerskap is.

Soms gee die lewe jou so paar skewe klappe na mekaar. Dis niemand se skuld nie. Nie God s’n nie, niemand anders s’n nie en ook nie joune nie. Die lewe gebeur maar net en dis hoe dit is. Die realiteit is genadiglik dat God ons altyd ontmoet waar ons is, ongeag die omstandighede. Mits ons natuurlik oop is om dit raak te sien en van sy konstante liefde en sorg bewus te wees. Daar is min goed wat vir ons mense so moeilik is as om die Here te vertrou. Dit vra dat ek sal glo dat God ’n plan vir my lewe het al verstaan ek dit nie.

My eerste oorwinning oor kommer was toe ek teruggestaan het en oor God se oorkoepelende plan gedink het. Ek het die groter prentjie begin sien en verstaan wat in daardie stadium van my lewe aan die gang was.

Ek moes ’n bewuste besluit neem om my bekommernisse op die Here te werp. Uiteindelik het ek besef bekommernis was nie wat God vir my wou hê nie en besluit om my kommer aan Hom oor te gee en dit daar te laat. Ek het ’n besluit geneem om ’n ander koers in te slaan deur my bekommernisse na God te bring en hulle by Hom te laat. Toe ek in die versoeking kom om dinge terug te neem, het ek myself herinner dat hierdie probleme in beter hande is as myne!

Jy kan maar al jou bekommernisse op Hom gooi. Hy sal vir jou sorg.

As jy jou huweliksmaat se behoeftes verstaan en vervul, kommunikeer jy liefde in sy of haar taal. Dit is waarlik die geheim vir geluk in die huwelik en ’n leeftyd se passie en intimiteit!

Kommunikasie is een van die grootste uitdagings in enige huwelik. Die heel grootste uitdaging wanneer ons met ons huweliksmaat kommunikeer, is egter ons verskille.

Dit sou soveel makliker gewees het as hulle net soos ons was – as hulle soos ons gevoel het, gedink het, ons behoeftes gehad het, ons persoonlikhede gehad het, en so meer. Maar hulle is nie en sal ook nooit soos ons kan wees nie. Nooit nie!

In die een of ander stadium, as ons wil groei in ons vermoë om met ons huweliksmaat te kommunikeer, moet ons aanvaar – sonder enige negatiewe houding daaroor – dat hulle anders is as ons. As ons dit nie heeltemal aanvaar nie, sal ons aanhou gefrustreerd voel en ons frustrasie op hulle uithaal deur hulle te berispe, te verneder, harde woorde te gebruik of stilstuipe te kry.

Gelowiges gee graag hulle hart vir die Here, maar hou hulle kop vir hulleself. Geloof wat reg gebeur, sluit altyd jou kop ook in.

Die Here het jou kop nie ontwerp om staties te wees nie, maar om aanhoudend te leer. Jou kop is gemaak vir voortdurende groei. Jy’s nie die slagoffer van ’n brein wat in sement gegiet is nie, tensy jy toelaat dat dit met jou gebeur. Jou brein is plasties, rekbaar, groeibaar, aanpasbaar, veranderbaar, leerbaar …

Met ander woorde, dis nie vooraf vervaardig en by jou voordeur afgelewer nie. Jy is nie so gemaak en so laat staan nie. Hierdie belangrike feit plaas jou voor ’n lewenslange uitdaging en dit is om jou kop aanhoudend in die regte rigting te laat groei. Jou voltydse verantwoordelikheid is om al jou gedagtes reg te dink en al jou emosies op gesonde maniere te ervaar. Anders word jy ’n gevangene van ’n verstopte kop.