Digitaal: R20.00
Gedruk: R34.00 (sluit posgeld in)

Inhoud van Volume 10:

As jy van negatiewe gedagtes, die gevoelens van minderwaardigheid en onsekerheid ontslae wil raak, moet jy jou brein nuut bedraad. Positiewe stellings of verklarings is een tegniek om jou brein te herprogrammeer en nuut te bedraad sodat jy ontslae kan raak van al die negatiewe kondisionering van jou kinderjare en die res van jou lewe. Onthou, dit maak nie saak hoe oud jy is nie. Indien jy dit nog nie voorheen gedoen het nie, moet jy dit nou doen! Jy dra steeds die las daarvan sonder dat jy daarvan bewus is. Nou is die tyd om ontslae te raak en te leer om nuut te dink.

Die meeste van die tyd wanneer alles na ons wense verloop, glo ons God is in beheer. Ons geloof vrywaar ons egter nie van moeilikhede nie. Die storms van die lewe tref elke mens. Ons mediese verslag is sleg, ‘n vriend laat ons in die steek, besigheid is treurig. Wanneer dit nie goed gaan nie wonder ons maklik waar God dan is. Hoe kan Hy toelaat dat dit so met ons gaan?

As jy in ‘n storm is en daar is druk rondom jou, is dit maklik om bekommerd te raak. Maar jy moet weet, die stryd is nie joune nie. Die stryd behoort aan God. Hy het beloof om, as jy op Hom vertrou, die winde van rigting te laat verander sodat hulle jou nie terugwaai nie, maar vorentoe.

My ervaring van my eie verhouding met God en my bediening aan baie ander mense het my tot die besef gebring dat ‘n groot persentasie mense glo dat God vir hulle kwaad is. Of dit net ‘n vae gevoel of ‘n vaste oortuiging is, dit keer dat hulle sy liefde, genade en vergifnis ontvang. En dit maak dat ons sonder selfvertroue en vol vrese en skuldgevoelens leef. En al vra ons God se vergifnis vir ons sonde en tekortkominge, voel ons steeds dikwels dat God teleurgesteld en kwaad is omdat ons minder is as wat Hy van ons verlang of verwag. En ingeval jy wonder: jy het nog nie te veel genade ontvang nie. Daar is nog ‘n oneindige hoeveelheid beskikbaar vir jou, en daar sal wees so lank as wat jy lewe. God se genade is elke dag nuut!

‘n Groot deel van my loopbaan as spreker en skrywer was daarop gemik om mense te help wat reeds met ‘n mate van sukses daarin geslaag het om ware betekenis in hul lewens te vind. Party mense maak hierdie oorgang redelik maklik; ander nie. Baie mense met wie ek gesels het, het al minstens sommige van hul finansiële doelwitte bereik ─ of verbygesteek ─ en het verwag dat dit vir hulle vervulling sou bring. Hulle was egter nog steeds nie tevrede nie. In party gevalle het hulle inderwaarheid minder vervuld gevoel as aan die begin van hulle reis. Hulle het die reis aangepak met die gedagte: “As ek meer het, sal ek gelukkiger wees.” Hulle het bevrediging en vervulling verwag, maar hul lewens voel steeds leeg.

Mense wat hiermee worstel, is nie altyd seker wat om te doen nie. Hulle oorweeg dikwels ‘n loopbaanverandering in hul veertigs of vyftigs. Wanneer ek iemand in hierdie situasie teëkom, vra ek: “Wil jy regtig van loopbaan verander of smag jy eintlik na ‘n meer sinvolle lewe?” Die knoop lê gewoonlik nie by die werk of die loopbaan nie. Wanneer ‘n mens egosentries is, gaan uiterlike verandering gewoonlik nie help nie, want jy gaan maar net so ongelukkig wees in jou volgende loopbaan. Dit maak nie saak waarheen jy vlug nie, jou skaduwee vlug altyd saam.
Die oplossing is om ‘n verskil te begin maak deur ander mense eerste te stel. Jy moet ‘n kopskuif maak: Van wat kan ek daaruit kry? na wat kan ek vir iemand anders beteken? Tot dan sal geluk, vervulling en ‘n sinvolle lewe altyd buite jou bereik bly.

Navorsing het getoon dat daar drie goed is wat jou kan gelukkiger maak en as jy daarop fokus, kan dit jou geluk bevorder. Die eerste is jou verhouding met God, tweedens is vriende en derde is wanneer jy vir ander mense begin lewe. Ek is oortuig daarvan dat vreugde uit stilte gebore word. My lewe is opgedeel in twee dele ─ die een deel leef ek en die ander deel wag ek om te leef. Ek wag om klaar te maak met my graad, ek wag vir die vergadering om klaar te maak, ek wag vir die week om verby te gaan . . .

Dis gewoonlik gedurende hierdie wagperiode wat ons nie plek maak vir blydskap nie. Ons leef nie in die oomblik nie en ons mis uit op blydskap. Vir jou om weer bewus te raak van die lewe en die blydskap wat daarmee gepaardgaan, moet jy weer stil word voor die Here en tyd in sy teenwoordigheid spandeer en net weer in kontak met jou bron kom.

Noem my ‘n gek, maar ek glo met my hele hart dat dit wel moontlik is om ‘n wonderlike huwelik te hê. Nie net ‘n gesonde verhouding nie, maar ‘n liefdevolle, florerende kom-ons-help-mekaar-om-ons-potensiaal-te-bereik-verhouding. Dit behoort jou dan nie te verbaas dat dit nie maklik is om so ‘n huwelik te hê nie. Dit vra harde werk, en ook spesifieke werk. Ek wil graag vyf besluite met jou deel wat jou huwelik sterker sal maak. Indien jy hierdie besluite neem, kan en sal jy die huwelik beleef wat God vir jou wil gee.

Ons was al almal daar…tye wat jou kinders so onmoontlik was, dat jy net wou weghardloop van hierdie verantwoordelikheid om ‘n ouer te wees. Ons weet almal hoe dit voel. As die kinders net wou saamwerk, sou dit so eenvoudig wees. Maar elke ouer weet dat dit nie so eenvoudig is nie. Weer en weer moet jy uitpluis wat werklik aan die gang is wanneer ‘n kind moeilik is en blykbaar net al moeiliker raak, maak nie saak wat jy doen nie.

Wanneer ‘n kind ongelief voel, is daardie kind geneig om op te tree op maniere wat vir die ouer oneerbiedig voorkom. En wanneer ‘n ouer voel dat hy of sy nie gerespekteer word nie, is die ouer geneig om op te tree op maniere wat vir die kind liefdeloos voorkom. Ek noem dit die dwase gesinskringloop! Dit gaan om en om, dikwels heeldag lank…totdat iets gedoen word om dit stop te sit.