Digitaal: R20.00
Gedruk: R31.00 (sluit posgeld in)

Inhoud van Volume 1:

Te veel mense gaan deur die lewe met die idée dat die wêreld hulle iets skuld. As hulle kinderjare ongelukkig was, is hulle kwaad vir hulle ouers. As hulle afgedank word ná baie jare by ’n firma, is hulle kwaad vir die base. Miskien het hulle ’n siekte en nou is die lewe onregverdig. Hulle dra ’n grief en bitterheid in hulle binneste rond. Hulle wil weet, as God dan so goed is, waarom laat Hy toe dat sulke dinge met hulle gebeur?

Ek het ’n baie eenvoudige boodskap vir jou en ek bied dit met respek aan: Wat ook al aan jou gedoen is, kom dit te bowe. Moenie bitter gevoelens laat wortelskiet nie. Die lewe vlieg verby. Jy het nie tyd om ’n enkele minuut te mors deur negatief, gegrief of verbitter te wees nie.

Niemand raak opgewonde as tawwe tye aan jou deur klop nie. Jy wil so gou as moontlik daaruit kom, maar jy besef nie dat dit dalk deel van God se groter plan met jou is nie. Jesus het gesê dat ons verdrukking sal ervaar in hierdie wêreld, maar dat ons goeie moed moet hou want Hy het klaar die wêreld oorwin.

Gewoonlik as jy na die oorsaak soek, verloor jy perspektief. Die oorsaak van die krisis is nie nou belangrik nie, maar wel die feit dat God sê dat Hy jou nooit sal begewe of verlaat nie. Al wat jy hoef te weet wanneer jy deur ’n krisis gaan, is dat die Here met jou is. En dit is jou krag en jou sterkte! Jakobus 1:2 sê dat jy moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor jou pad kom, want as jou geloof die toets deurstaan het, stel dit jou in staat om te volhard.

Jou eerste reaksie in ’n krisis is dalk om die oorsaak daarvan te soek. Jy begin dan wonder of dit is omdat jy gesondig het, of dit ’n aanval van die vyand is, en of God jou dalk straf. Maar die kanse is goed dat God besig is om jou soos silwer te louter.

Wat sien God as Hy na jou kyk? Ek dink dit is ’n wonderlike vraag en as jy vandag daardie vraag eerlik sou antwoord, sal dit openbaar wat jy regtig in jou hart oor God glo. Terwyl alles goed gaan, glo die meeste mense dat God doodtevrede is met hul gedrag en optrede. Maar hulle glo alles verander wanneer hulle misluk en foute maak.

Dit kan iets wees soos padwoede, of ’n besoek aan ’n webwerf waar hulle liefs nie moes gaan rondkyk het nie, of neerhalende woorde teenoor iemand vir wie hulle lief is. Op daardie oomblik van mislukking, glo hulle dat God niks goeds sien as Hy na hulle kyk nie. Hulle glo Hy is kwaad en teleurgesteld in hulle en dat Hy hulle wil straf vir hul foute.

Watter hoop is daar in die oortuiging dat jy geseënd is wanneer jy reg doen, maar vervloek wanneer jy verkeerd doen?  Het jy al gehoor van die nuwe verbond van genade? God het reeds met ons ’n nuwe verbond gesluit. Die nuwe verbond wat Hy ingestel het, is die verbond van genade wat ek en jy vandag kan geniet. Dit is ’n verbond waarin Hy verklaar: Oor hulle ongeregtighede sal Ek genadig wees en aan hulle sondes nooit meer dink nie.

Boelie is ’n onderwerp wat menigte mense warm onder die kraag maak, hewige reaksie uitlok en allerhande emosies na vore bring. Nie net vir die slagoffers nie, maar ook vir hulle ouers.

Daar is so baie fasette om in ag te neem wanneer daar oor boelies gepraat word. Dit is nie bloot die groot ou wat die klein ou se kosblik afvat nie. Dit is al soveel meer as dit. Die trauma wat daarmee gepaardgaan kan soms verpletterend en lewensgevaarlik wees vir sommige slagoffers. Navorsing het getoon dat baie kinders wat geboelie was, steeds die negatiewe effek daarvan in menige fasette van hul grootmens-lewe ervaar. Dit kan moontlik hul gesondheid, finansiële prestasie en verhoudings affekteer. Daar moet dus so gou as moontlik ’n stokkie voor gesteek word sodra ouers daarvan bewus word.

Toe Abraham besluit het om God te glo, het God hom beveel om uit sy tent te gaan en na die sterre te kyk. God het hom belowe dat sy nageslag so veel soos die sand van die see en die sterre van die hemel sal wees. Baie van ons klim nie uit ons klein tentjies van ongeloof uit nie. Ons dink: “Nie in hierdie land nie! Nie in hierdie ekonomie nie!” Toe ’n nuwe regering in 1994 oorgeneem het, het nie één voël Australië toe geëmigreer omdat hy gedink het God kan nie meer voorsien nie.

Abraham se tent van ongeloof het dit vir Hom onmoontlik gemaak om te sien wat vir God moontlik is. Wat sê God vir my en jou vandag? Kruip uit jou tent en kyk op na die sterre! Ons dien ’n groot God. Hy is groter as die goed waarvoor ons nie geloof het nie. God wil hê dat jy na Hom moet kyk en nie na die probleem nie. As jy na die probleem kyk, is God uit die prentjie en jou geloof val plat.

Het ek my eie beskermengel? Met die groeiende klem op spiritualiteit in vandag se tyd, vra meer en meer mense uit oor engele en die rol wat hulle in ons lewe speel. In talle verskillende uitsprake leer die Bybel ’n mens God het ontelbare engele tot sy beskikking om tot mense se voordeel te gebruik.

Al word volledige inligting oor engele nie eksplisiet gegee nie, sê die Bybel genoeg om in elke omstandigheid ’n bron van troos en sterkte te wees. Engele is God se boodskappers wie se vernaamste opdrag is om God se bevele in die wêreld uit te voer.

Op die skerm sien jy ’n vreemde kolletjie, ’n boontjie, of dalk twee en daarmee saam hoor jy die hartklop. Sien jy die hartklop. Die eerste teken van lewe! Dit slaan jou asem weg of bring dalk trane in jou oë. Dit is die eerste keer dat jy jou ongebore baba se hartjie hoor klop! Jy wil graag vir jou ongebore babatjie begin bid. . . maar wat en hoe moet jy bid?

Ons gebede is nie sommer terloopse woorde nie. Dit is nie maar iets wat ons uit opgewondenheid doen of wat ons dink oulik is en ons op die swangerskap laat fokus nie. Allermins! Ons gebede vir ons ongebore kinders is intersessie om die vyand se werk in die lewe van ons kinders te bind en te verhoed. Deur pligsgetrou die beloftes van God vir ons ongebore kinders te bid, kan ons die vyand verhinder om toetrede tot hulle lewe te kry.